Breehorn 8H 8321 WP Urk

Bouwakoestiek onderzoek en controlemeting

In het kader van het Bouwbesluit is het soms noodzakelijk dat u een akoestisch bouwtechnisch rapport moet overleggen om aan te tonen dat het bouwplan c.q de constructie en/of uitwendige scheidingsconstructie (gevel) voldoet aan de geluidseisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld. Enerzijds wordt dit uitgevoerd door middel van controlemetingen ter plaatse maar anderzijds via berekeningen. Het kan daarbij gaan om de volgende onderzoeken:

  • Akoestisch onderzoek met betrekking tot de geluidisolatie van de gevel (GA;k);
  • De gevelwering wordt verder doorgerekend met het softwareprograma ‘Geluidwering gevels’ van Bink-software;
  • Akoestisch onderzoek met betrekking tot het luchtgeluid isolatie van de gevel (Ilu of DnT,A,k);
  • Akoestisch onderzoek met betrekking tot het contactgeluid isolatie van de gevel (Ico of LnT,A);
  • Akoestisch onderzoek mbt het installatiegeluid (LIA).

Hiernaast geeft een inzicht in de verschillende soorten van controlemetingen.

De metingen worden uitgevoerd volgens de NEN 5077 welke wordt voorgeschreven uit het vigerend Bouwbesluit. Er wordt gebruik gemaakt van een Klasse 1 geluidmeter Rion NA27 met B&K ruisbron met versterker en B&K hamerapparaat.

Ervaringsgebieden

  • Nieuwe en bestaande woningen;
  • Kantoren of Utiliteitsgebouwen;
  • Horecagelegenheden cq cafe/discotheken met aanpandige woningen.