burenlawaai

dBOAdvies geeft passend advies.

Slider

Burenoverlast – Burenlawaai

Is uw klacht gegrond bij burenoverlast? Altijd moeilijk!

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de mogelijkheden geluidmetingen uit te voeren bij burenoverlast maar ook bij evenementen.

 

Sysmex heeft samen met dBO-advies een simpel maar doeltreffend systeem ontwikkeld om een professionele geluidmeter bij een klager te plaatsen en deze de mogelijkheid te geven om de specifieke klacht te registreren. Dit systeem geeft u de mogelijkheid een goed beeld te vormen van de werkelijke problemen die zich daar voordoen. De meettijd betreft maximaal 2 weken continue.
Aangezien de aanschaf van een dergelijk systeem niet altijd meteen tot de mogelijkheden behoort kunnen wij een volledig meettraject uit handen nemen met:
De Sysmex ANV Klachtenmodule op basis van de Rion NL-52, Klasse 1 geluidniveaumeter.

Het complete set bestaat uit: Rion NL-52 real-time geluidniveaumeter in een
robuust koffer met slot met afstandsbediening voor het starten en
stoppen van geluidopnames inclusief software, statief, windbol,
netadapter en kalibrator.

Juridisch rapport:

Sysmex werkt al een aantal jaren samen met dBO-advies. Voornamelijk het
verwerken van de meetresultaten tot een juridisch rapport is bij
verschillende woningbouwcorporaties een moeilijke klus. dBO-advies kan
dit voor u overnemen en treedt volledig onafhankelijk op. Tussen
woningen onderling is geen geluidgrenswaarde in de wetgeving vastgelegd.
Echter dBO-advies heeft al diverse keren middels rechtspraak de waarden
vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer met toepassing van
correcties toegepast.

Onze opdrachtgevers:

dBO-advies werkt voor diverse woningcorporaties en gemeenten door een klacht volledig uit handen te nemen. Zodra een klacht periodiek wordt ingediend en de woningcorporatie er geen raad mee weet wordt het adres en contactgegevens verstrekt aan dBO-advies. Er wordt dan contact opgenomen met de klager voor een afspraak voor het plaatsen van de installatie. De klachtenmodule (afgesloten) wordt centraal in de slaapkamer/woonkamer (of buiten) geplaatst. De installatie wordt onopvallend geplaats (koffer in koffer principe). De vermeende veroorzakers zullen dit dus niet merken. Eveneens voert het voertuig van de medewerker geen reclame. De installatie meet bijv. 14 dagen aaneengesloten het geluidniveau in getal. Op het moment van een klacht dient de bewoner een activatie van opname te realiseren. Dit gaat met een mobiele afstandsbediening. Het klachtfragment wordt dan opgenomen. Deze fragmenten dienen naast de getalwaarden als toetsingskader. Na 14 dagen wordt de installatie weer opgehaald. In het lab worden de meetresultaten uitgelezen en beoordeeld. De meetresultaten worden getoetst aan de wettelijke kaders en gerapporteerd in een degelijk akoestisch rapport. De woningcorporatie weet dan of de klacht gegrond of ongegrond is. Eveneens wordt duidelijk welke maatregelen er getroffen moeten worden. Reeds bij verschillende rechtbanken heeft de voorgenoemde klachtenbehandeling tot positief resultaat geleid.

Kosten:

dBO-advies biedt een klachtenbehandeling aan voor een vaste prijsstelling inclusief de huurprijs van de klachtenmodule, verzekering en de reiskosten. De werkzaamheden van deze klachtenbehandeling betreft dan:

 · Communicatie met de klager en medewerker woningcorporatie voor de planning;

· Installeren van de klachtenmodule bij de klager in de dag- of avondperiode;

· Demonteren van de klachtenmodule bij de klager in de dag- of avondperiode;

· Rapporteren van de meetresultaten inclusief voorschrijven maatregelen;

· Leveren akoestisch rapport (PDF) inclusief alle audiobestanden (WAV);

· Overleg met de woningbouwcoöperatie in verband met de meetresultaten en vervolgacties.

Indien u interesse is gewekt of als u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met Paulus de Boer van dBO-advies