Breehorn 8H 8321 WP Urk

Omgevingsvergunning – overheid

 • dBO-advies BV heeft een ruime ervaring in het verlenen van verschillende milieu- en bouwvergunningsprocedures voor zowel provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. De vergunningsprocedures kunnen heel verschillend zijn. Zo kan het een procedure betreffen van maatwerkvoorschriften bij horecagelegenheden maar anderzijds een vergunningsprocedure van een betonmortelcentrale, agrarische onderneming of IPPC-bedrijven. dBO-advies BV heeft ruimschoots ervaring in deze verschillende vormen van vergunningverlening en houden van toezicht.

  Ervaringsgebieden – overheid

  • Gemeenten, onder andere Doesburg, Almere, Ommen, Zwartewaterland, Arnhem, Leiden, Voorburg, Rotterdam, Amsterdam, Lingewaard, Kampen, enz.;
  • Provincies, onder andere Provincie Groningen, Drenthe, Zuid-Holland, Gelderland, enz.
  • Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ), Milieudienst Rijnmond (DCMR), Omgevingsdienst De Vallei (ODDV), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

  Omgevingsvergunning – bedrijfsadvies

  dBO-advies BV verzorgde voor breed scala van bedrijven de aanvragen van vergunning. Hier kan onderscheid worden gemaakt in het bijvoorbeeld de volgende aanvragen cq meldingen:

  • Omgevingsvergunning bouw- of milieu (o.a. milieuneutraal en beperkte milieutoets (OBM) of IPPC)
  • Meldingen Activiteitenbesluit met begeleidende notitie;
  • Vergunning Natuurbeschermingwet;
  • Verzorgen ontheffingen flora-faunawet;
  • Vergunning Waterwet;
  • Vergunning Ontgrondingswet;
  • Verzorgen ontheffingen Verordening voor de fysieke leefomgeving;
  • Verzorgen Hogere grenswaarde geluid;
  • Verzorgen aanvragen evenementenvergunningen inclusief milieuaspecten beschrijving c.q. berekening;