Breehorn 8H 8321 WP Urk

Welkom op de website van dBO-advies!

dBO Advies
Verkeerslawaai: Verkeer is een van de belangrijkste bronnen van omgevingslawaai in Nederland.
De akoestiek in een ruimte is afhankelijk van absorptie en terugkaatsing (reflectie) van het geluid door wanden of attributen en de grootte van de ruimte.
burenoverlast?
dBO Advies zorgt voor de oplossing!
Muziekstudio
dBO Advies verhuurt ingerichte muziekstudio
previous arrow
next arrow
Slider

Algemeen

dBO-advies BV is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van geluidadvies en omgevingsmanagement. Geluidadvies betreft onder andere diverse metingen en analyses in bouwakoestiek, weg/railverkeer, bouwlawaai, arbogeluid of industrielawaai. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het meten en nader onderzoeken van burenlawaai.  Omgevingsmanagement betreft onder andere het verzorgen van aanvragen van vergunningen of het werkzaam zijn als adviseur of vergunningverlener voor de overheid.

Onze klanten zijn dus enerzijds het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en anderzijds de overheid. Door deze combinatie van advisering kunnen wij u op maat adviseren.

Omgevingsadvies

Hebt u als ondernemer advies nodig of moet u de lokale of provinciale overheid cijfers tonen met betrekking tot het geluidniveaus naar de omgeving? Onze adviseurs verrichten voor u akoestische onderzoeken zowel in de directe omgeving van het bedrijf als op de werkplek.

Onderzoek en advies

Wilt u als projectontwikkelaar, architect of bouwonderneming inzicht in de te verwachten geluidbelasting ten behoeve van een woningbouwplan? Wij verrichten de geluidonderzoeken en adviseren u bij de indeling van een plan, noodzakelijk te treffen gevelmaatregelen, de gewenste binnenakoestiek zoals contactgeluid of luchtgeluid of het installatiegeluid.

Of wilt u uw onderneming verder uitbreiden maar stuit u op weerstand bij uw lokale overheid op verschillende ander milieuaspecten zoals bijvoorbeeld geur, waterwet, lucht, externe veiligheid, bodem of asbest. Wij kunnen samen met u deze ingewikkelde procedures en onderzoeken uit handen nemen.

Ook voor u als lokale- of provinciale overheid kunnen wij ondersteuning bieden in bijvoorbeeld akoestisch advies zoals het toetsen van akoestische rapportages en het implementeren in de omgevingsvergunningen of voor het beheren van de geluidgezoneerde industrieterreinen. Wij kunnen onze adviseurs bij u laten detacheren maar ook op projectbasis staan wij voor u klaar. Neem gerust vrijblijvend contact op voor de verschillende mogelijkheden.

Strategische projectrealisatie

Het resultaat van de strategische projectrealisatie is een onderbouwing van uw initiatief voor alle relevante milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, flora en fauna, bodem, et cetera. Voorgaande kan worden verweven in een ruimtelijke onderbouwing voor uw plannen. Maar ook na onderzoek en vergunningverlening kunnen wij u assisteren in de vervolgstappen zoals bijvoorbeeld het selecteren van geschikte architect en bouwondernemer.