Breehorn 8H 8321 WP Urk

De nagalmtijd is de tijd die nodig is voordat het geluiddrukniveau in een ruimte met 60 dB terugvalt ten opzichte van het maximale geluidniveau. In ruimten waar mensen verblijven en verschillende werkzaamheden uitvoeren kan het nagalmveld bepalend zijn voor de aspecten communicatie (spraakverstaanbaarheid) en concentratie. Galmende ruimten worden vanwege de slechte akoestiek vaak als rumoerig en onrustig ervaren. Voor veel mensen geldt dat de moeheid toeslaat aan het eind van de dag. Naast een ruimte met een lange nagalmtijd geldt voor een ‘droge’ ruimte waar weinig galm is dat deze ook problemen kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld een leerkracht welke zijn stem steeds moet verheffen om verstaanbaar te zijn. Hieruit kunnen uiteindelijk stemproblemen uit voortkomen.

Onderstaande foto geeft een harde reflecterende ruimte weer waar het nagalmveld op maar liefst ruim 4 seconden is gemeten. Door de minimale ruimte in de gang is door toepassing van akoestisch spuitpleister de nagalm teruggebracht naar 1,2 seconden! Vraag naar de mogelijkheden.

Ruimte met zeer hoog nagalmveld

Voor ruimten waar muziek ten gehore wordt gebracht moet soms de galmtijd iets langer zijn. Hieruit geldt weer dat een goede akoestiek belangrijk is voor de luisteraar maar ook voor de muzikanten zelf. De aandacht voor ruimteakoestiek is dus belangrijk. dBO-advies BV is gespecialiseerd in het bepalen van de akoestische eigenschappen in bestaande of nieuwe te ontwerpen gebouwen c.q. ruimten. Voor bestaande ruimten geldt dat het huidige nagalmveld ter plaatse wordt ingemeten. Vanuit de gemeten waarden wordt met de gebruiker bepaald welke toepassingen benodigd zijn om enerzijds het akoestisch klimaat aan te passen en anderzijds dat de esthetische waarde van de ruimte gelijk blijft.

Spraakverstaanbaarheid

Niet alleen de galm is van belang voor een goede akoestiek van een ruimte maar ook de spraakverstaanbaarheid. De nagalmtijd is nauw verbonden met de spraakverstaanbaarheid. Volgens de NPR 3438-2007 is de Speech Transmission Index (STI) vastgesteld. Het is een objectieve methode voor het voorspellen en meten van spraakverstaanbaarheid. De waarden liggen tussen 0 en 1. In verschillende situaties is het van belang om bij oplossingen van de slechte akoestiek de nagalmtijd en de spraakverstaanbaarheid te koppelen. Voornamelijk bij de keuze van toepassingen kan het aandeel, de kwaliteit en de positionering van geluidabsorberende materialen de spraakverstaanbaarheid sterk beïnvloeden.