Breehorn 8H 8321 WP Urk

In het kader van het Bouwbesluit 2012 is het soms noodzakelijk dat u een akoestisch bouwtechnisch rapport moet overleggen om aan te tonen dat het bouwplan c.q. de constructie en/of uitwendige scheidingsconstructie (gevel) voldoet aan de geluidseisen die in het Bouwbesluit 2012 zijn gesteld. Enerzijds wordt dit uitgevoerd door middel van controlemetingen ter plaatse maar anderzijds via berekeningen. Het kan daarbij gaan om de volgende onderzoeken:

  • GEVELWERING, onderzoek met betrekking tot de geluidisolatie van de gevel GA;k
  • LUCHTGELUID, onderzoek met betrekking tot het luchtgeluid isolatie van de gevel voorheen Ilu en nu DnT,A,k;
  • CONTACTGELUID, onderzoek met betrekking tot het contactgeluid isolatie van de gevel voorheen Ico en nu LnT,A);
  • INSTALLATIEGELUID, onderzoek met betrekking tot het installatiegeluid LIA.

De metingen worden uitgevoerd volgens de richtlijn NEN 5077 welke wordt voorgeschreven uit het vigerend Bouwbesluit 2012. Er wordt gebruik gemaakt van een Klasse 1 geluidmeter van Rion met B&K ruisbron met versterker en B&K hamerapparaat.