Breehorn 8H 8321 WP Urk

Het geluid op de werkplek kan bij teveel lawaai het gehoor beschadigen. Gehoorschade kan leiden tot vermoeiing door hoge inspanning, fouten, kwaliteitsverlies en uiteindelijk slechthorendheid. Bij hoge niveaus in de werkplaats/werkruimte (boven de 85 dB(A)) dient eerst onderzoek naar de geluidbron te worden gedaan. Indien de geluidbron niet verder gereduceerd kan worden en de geluidniveaus toch boven de Arbonorm blijven dient nader onderzoek te worden ingezet naar de overdracht van machine naar het bedienend personeel. Bijvoorbeeld isolerende omhulling of schermwerking tussen machine en personeel. Blijft de norm desondanks hoog dient de werknemer gehoorbescherming te gebruiken.

Veelal wordt een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) gedaan waaruit een verplichting van een Arbogeluidonderzoek volgt. dBO-advies BV kan het Arbogeluidonderzoek uitvoeren. Desgewenst kunnen wij (indien verschillende gehoorbeschermingen worden voorgeschreven) deze bescherming aspecten ook, met gebruikmaking van onze vaste partners, voor u verzorgen.

Er wordt gemeten met de daggemiddelde geluidniveaus (LEX,8h) en de piekgeluiden (Ppiek) ingevolge de Arbeidsomstandighedenbesluit en de daarin verwezen Europese norm NEN-EN-ISO 9612. Voor het meetapparatuur wordt gebruik gemaakt van Klasse 1 Geluidmeter van Rion.